• blog,  psyche

    Praktykuj wdzięczność.

    Z premedytacją napisałam PRAKTYKUJ wdzięczność, a nie BĄDŹ wdzięczna/y. Jako przyszły psycholog, terapeuta TSR w trakcie certyfikacji ale również jako osoba, która miała okazję doświadczyć depresji – mam świadomość tego, że w czasie kryzysu emocjonalnego może pojawić się trudność z odczuwaniem przyjemności i radości. Stan taki nazywany jest w psychiatrii anhedonią. Osoby chorujące często mówią o uczuciu ciągłej pustki emocjonalnej czy zobojętnieniu. Będąc w kryzysie trudno jest widzieć i doceniać pozytywne aspekty życia. Rozwiązaniem jest właśnie PRAKTYKA WDZIĘCZNOŚCI. ❤ Zarówno moje doświadczenie, jak i badania kognitywistyków oraz psychiatrów pokazują, że im więcej ćwiczymy nasz mózg poprzez INTENCJONALNE CZUCIE i wyrażanie wdzięczności, tym szybciej dostosowuje się on do tego sposobu myślenia. Zawsze!…